UKONČENÁ

UKONČENÁ

Odpovedzte správne na súťažnú otázku a vyhrajte jednu z dámskych vôní.

 
Súťažná otázka:  Kedy sa oslavuje Deň Matiek?
 
 
 
Svoje odpovede posielajte na adresu: sutaz@magazinexclusive.sk   do 30. 06. 2023
 
Do predmetu správy uveďte: deň matiek
 
 
Ďakujeme za vašu účasť v súťaži. V prípade vyžrebovania budete kontaktovaní do 5 dní od ukončenia súťaže.
 
 
Neprehliadnite:
 
Do žrebovania sú zaradené len správne odpovede.
 
Každá mailová adresa je do žrebovania zaradená len raz. 
 
Odpovede bez úplných kontaktných údajov do žrebovania nie sú zaradené. 
 
Všetky súťaže prebiehajú len v rámci Slovenskej republiky.