Vyhrajte novinku Coach Open Road

Vyhrajte novinku Coach Open Road
Odpovedzte správne na súťažnú otázku a vyhrajte novinku Coach Open Road.
 
 
Súťažná otázka:  Aký druh citróna je súčasťou vonných zložiek toaletnej vody Coach Open Road?
 
a) Siciliana
b) Primofiore
 
Svoje odpovede posielajte na adresu: sutaz@magazinexclusive.sk  do 30. 9. 2022 
 
Do predmetu správy uveďte: coach
 
 
Neprehliadnite:
 
Do žrebovania sú zaradené len správne odpovede.
 
Každá mailová adresa je do žrebovania zaradená len raz. 
 
Odpovede bez úplných kontaktných údajov do žrebovania nie sú zaradené. 
 
Všetky súťaže prebiehajú len v rámci Slovenskej republiky.