Danica, Čachtice

09.05.2014 20:24

Dobrý deň v redakcii,
zvykla som si na Váš časopis a tak už dlhšiu dobu tvorí neoddeliteľnú súčasť našej domácnosti. je veľa dobrých tém a reagovať sa nedá na všetky, tak skúsim niečo k Tabaku:
Add:  Tabak, tak príjemný i preklínany...
Spozornela som pri čítaní o tabaku, ktorý je naozaj často veľmi príjemný, ale rovnako druhou skupinou preklínaný. Patrím k tým druhým a už len pri pomyslení na cigarety a ich hrozný dym ma začína dusiť. Ale čo to nevidím, už v roku 1656 bolo toto dymiace čudo považované za liek,ktorý čistí ústa aj hlavu, zaháňa bolesti a únavu, či utíši bolesti zubov. No akáže to medecínka. A keďže nie som sama, čo považuje klasikov a rady starších za veľmi múdre, niečo na tom preklínanom tabaku musí byť. Ďakujem za skvelé čítanie, ktoré trochu zmiernilo kritický pohľad na fajčiaci národ okolo mňa, ale ja tento liek aj tak radšej  skúšať nebudem.