Fakturačné údaje

EXCLUSIVE PLUS MEDIA, s.r.o.

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd.: Sro, vložka č. 95114/B

Zastúpená  : František Olah - konateľ
Sídlo: Trenčianska 47, 821 09 Bratislava

IČO:  47 356 545

DIČ:  2023960543 

IČ DPH: SK2023960543

Bankové spojenie:

ČSOB č.ú.: 4019257402/7500

IBAN: SK 17 7500 0000 0040 1925 7402