Fakturačné údaje

EX MEDIA PUBLISHING, s.r.o.

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd.: Sro, vložka č. 160369/B

 

Zastúpená  : František Olah - konateľ
Sídlo: 
Landererova 8 , 811 09 Bratislava

IČO:  54 520 819

DIČ:  2121720733

IČ DPH: SK2121720733

Bankové spojenie:

Tatrabanka č.ú.:  SK 75 1100 0000 0029 4112 7715