Do žrebovania sú zaradené len správne odpovede.

Každá mailová adresa je do žrebovania zaradená len raz. 

Odpovede bez úplných kontaktných údajov do žrebovania nie sú zaradené. 

 

adresa pre odpovede: sutaz@magazinexclusive.sk

 

Všetky súťaže prebiehajú len v rámci Slovenskej republiky.

 

Ďakujeme za vašu účasť v súťaži! V prípade vyžrebovania budete kontaktovaní do 5 dní od ukončenia súťaže.
 
 
 
 

 

Ochrana osobných údajov