CENNÍK INZERCIE
 
PREFEROVANÉ POZÍCIE
formát 1/1 strana
1. strana vnútri časopisu (prvá pravá 1/1 strana)                                                 4.450 eur
9. strana vnútri časopisu (pravá 1/1 strana vedľa editorial)                                 4.450 eur
11. strana vnútri časopisu (pravá 1/1 strana vedľa content I.)                             4.350 eur
13. strana vnútri časopisu (pravá 1/1 strana vedľa content II.)                            4.250 eur
15. strana vnútri časopisu (pravá 1/1 strana vedľa actual book                           4.150 eur
17. strana vnútri časopisu (pravá 1/1 strana vedľa actual screen)                       4.150 eur
19 - 29. strana vnútri časopisu (pravá 1/1 strana vedľa actual music                   4.150 eur
 
ŠTANDARDNÉ POZÍCIE
1/1 strana                                                                                                              3.900 eur
1/2 strany vertikálne                                                                                              2.150 eur
1/2 strany horizontálne                                                                                          2.150 eur
1/3 strany                                                                                                              1.750 eur
1/4 strany                                                                                                              1.450 eur
 
OBÁLKY
druhá 1/1 strana obálky                                                                                           4.650 eur
tretia 1/1 strana obálky                                                                                            4.650 eur
štvrtá 1/1 strana obálky                                                                                            5.350 eur
cover 1/1 strana obálky                                                                                            9.550 eur
v-gate roztváracia predná obálka do V s rozmerom 2/1                                          9.560 eur
Uvedené ceny nezahŕňajú 20% DPH
 
CENY ZA VKLADANIE A VLEPOVANIE REKLAMNÝCH TLAČOVÝCH MATERIÁLOV
Možnosť vkladania či vlepenia inzercie je potrebné vždy predjednať s inzertným oddelením najmenej mesiac
pred uzávierkou. Inzerent hradí technické náklady časopisu za vkladanie, vlepovanie a pribaľovanie reklamných
tlačových materiálov, vzoriek a testerov k číslu.
 
cena za vkladanie reklamného materiálu do celého nákladu                                    2.490 eur
 
Technické náklady (1 ks)
- voľné vkladanie do časopisu                                                                                    0,05 eur
- voľné vkladanie do časopisu a zatavenie do fólie                                                    0,10 eur
- vkladanie s určením pozície                                                                                     0,08 eur
- vkladanie s určením pozície a zatavenie do fólie                                                     0,12 eur
- vlepovanie na inzertnú stranu                                                                                   0,08 eur
- vlepovanie na inzertnú stranu, či obálku a zatavenie do fólie                                   0,13 eur
 
VLEPOVANIE STRANY
do väzby - dodaný inzerentom                                                                                  4.650 eur
 
P. R. rubriky
4-6/1 strana – módny editorial                                                                                    6.450 eur
1/1 strana – rubrika TIMEOUT                                                                                    2.150 eur
1/6 strany v rubrikách (v neštandardizovaných formátoch)                                            750 eur
FORMÁT 2/1 STRANY
prvá 2/1 strana (2. obálka + 1. strana vnútra časopisu)                                              7.750 eur
druhá 2/1 strana (2. + 3. strana vnútra časopisu)                                                       7.450 eur
tretia 2/1 strana (4. + 5. strana vnútra časopisu)                                                         7.050 eur
štvrtá 2/1 strana (6. + 7. strana vnútra časopisu)                                                         6.650 eur
štandardná 2/1 strana (vnútra časopisu)                                                                      6.350 eur
 
PRÍPLATKY
Všetky zaručené pozície na určitú stranu
(s výnimkou už preferovaných)                                            + 10%
Všetky inzeráty vyrábané redakciou                                     + 10%
 
STORNOPOPLATKY
10 dní pred uverejnením                                                      100%
21 dní pred uverejnením                                                       50%
po záväznej objednávke do 21 dní pred uverejnením                25%
 
KONTAKT :
Mgr. František Olah,riaditeľ:
telefón: 0902 312 516, 0903 761 424
e-mail: riaditel@magazinexclusive.sk
 
 
e-mail: inzercia@magazinexclusive.sk