Aktuálne informácie k novému číslu magazínu

31.03.2020 15:10

Milí čitatelia, 

nebýva zvykom, že sa k Vám prihováram počas roka. Ale vzhľadom na mimoriadnu situáciu nielen v našom štáte, ale v celom svete, pristupujeme aj my k mimoriadnemu opatreniu, ktoré sme nútení prijať vzhľadom na okolnosti spôsobené vyššou mocou.

Neštandardné pracovné a ekonomické podmienky nielen v našej redakcii, ale aj u našich obchodných partnerov spôsobili, že aprílové a májové čísla magazínu EXclusive nevyjdú jednotlivo, ale ako jarné dvojčíslo.

Ale aj napriek kritickej situácii a obmedzeným kapacitám, snažili sme sa priniesť pre vás zaujímavé a predovšetkým pozitívne témy a námety, ktoré by vám mohli spríjemniť tieto ťažké časy.

Pokiaľ môžete, ostaňte doma, hoci aj v spoločnosti magazínu EXclusive. Ak musíte von, nezabudnite na ochranné prostriedky. Chráňte seba i svoje okolie.

A aj keď by sme sa inokedy tešili, ak by náš magazín po prečítaní koloval z rúk do rúk, nechajte si ho tentoraz radšej pre seba.

Želám Vám pevné zdravie.

 

Verím, že nás chápete a zachováte nám Vašu priazeň aj naďalej.

S úctou

František Olah, riaditeľ vydavateľstva.