Nedajte šancu podvodníkom

04.12.2017 13:15

Čím ďalej, tým menej ľudí používa v dnešnej dobe  pri nákupoch hotovosť.  Uľahčujeme si život vymoženosťami, no neuvedomujeme si, ako jednoducho a rýchlo dokážeme novými spôsobmi uľahčiť  život aj rôznym podvodníkom. V snahe ušetriť čo najviac času a urýchliť aj obyčajné nakupovanie, používame platobné bezhotovostné karty, ktoré sú však aj jednou z možností, ako sa dostať nielen k finančným informáciám, ale aj samotným našim financiám. Firma PATROL SLOVAKIA prichádza na trh s novinkou, ktorá môže toto riziko znížiť na minimum. Porozprávali sme sa o tomto zaujímavom produkte s pánom Máriom Púšom.

Vaša firma, Patrol Slovakia s.r.o, dostala ako jediná exkluzivitu na predaj bezpečnostných kariet PS pre slovenský a český trh. Odkiaľ pochádza tento produkt a v čom spočíva jeho bezpečnosť?

Ide o anglický produkt, ktorý vymysleli bezpečnostní technici polície britského kráľovstva. Konkrétne, britský investor, dnes už sedemdesiatročný Andre Kaya, sa v rámci voľného času na dôchodku venoval desať rokov vývoju bezpečnostnej karty patentovanej v mnohých krajinách. Ľudia si veľmi ľahko zvykajú na bezkontaktné platobné kreditné i debetné karty, ktoré sú síce jednoduchšie a rýchlejšie na používanie, no mnoho ľudí si neuvedomuje riziko krádeže.

 

Ako zabráni vaša bezpečnostná karta pred jej odcudzením?

Nejde o odcudzenie platobnej karty vo fyzicky kontaktnom ponímaní. My máme za cieľ ochrániť karty pred sofistikovanejším a, bohužiaľ, čoraz častejším spôsobom. Nejde teda o fyzický kontakt s kartou, ale o načítanie jej kompletných dát. Keďže technológie takýchto kariet majú nižšiu mieru zabezpečenia a poskytujú možnosť na príležitostné alebo cielené načítanie údajov, je prekvapivo ľahké tieto dáta zneužiť.

 

Ak tomu dobre rozumiem, vy máte teda patent na to, ako ochrániť platobné bezkontaktné karty pred zámernými načítaniami ich kompletných dát hackermi?

Presne tak. Skúsení zlodeji, cyber hackeri a podvodníci, poznajú viacero spôsobov, ako vytvoriť elektronickú sofistikovanú RFID (radio frequency identifiacation) čítačku s anténou, RFID zariadenia, aké sa používajú v obchodoch, alebo aj obyčajný smarfón s funkciou Near Field Comunication (NFC) a s nimi sú schopní v sekunde prečítať a stiahnuť z karty dáta, respektíve citlivé údaje.

 

Ako to vyzerá v praxi? Ako blízko sa musí dostať podvodník k osobe s bezkontaktnou platobnou kartou, aby mohol jej dáta načítať?

Na načítanie dát stačí malá vzdialenosť od jej umiestnenia. Niekde jednoducho ste, napríklad v reštaurácii, v kaviarni, na stole máte položenú peňaženku s platobnou kartou a podvodník pri vedľajšom stole má dokonalú pozíciu na načítanie jej údajov.

 

Ako najčastejšie zneužívajú podvodníci získané informácie s platobných kariet?

Získané údaje z platobných bezkontaktných kariet, bežne používané (väčšinou vložené v peňaženke) podvodníkom sa dajú zneužiť viacerými spôsobmi. Napríklad predať na čiernom trhu, zneužiť pri on line nákupe, požičaní auta, kriminálnej činnosti, uzatváraní zmlúv, krádežiach peňazí z účtov a podobne.

 

V čom spočíva bezpečnosť vašej PS karty? Ako zabráni karta načítaniu údajov z platobnej karty?

Karta PS zavrie pomyselnú bránu, cez ktorú sa vysielajú informácie.  Vytvorí obal, takzvanú Faradayovu klietku a zavrie frekvenciu vysielajúcu z platobnej karty.

 

To znamená, že PS karta musí byť stále v kontakte s platobnou kartou, aby zamedzila možnosti úniku informácií a údajov prostredníctvom načítavacích zariadení?

Najideálnejšie je, keď je PS karta v tej istej priehradke peňaženky alebo iného puzdra ako platobná karta. Jedna PS karta by mala dokonale ochrániť až dve platobné karty v tej istej priehradke. Pri skúmaní dosahu a rozsahu zabezpečenia sme zistili, že u ostatných kariet mimo priehradky, sa načítalo niekoľko percent informácií. To znamená, že jedna PS karta musí byť v kontakte s platobnou kartou a chráni ju, keď ju úplne alebo takmer úplne prekrýva. V obidvoch prípadoch totiž pohltí dostatok rádiofrekvenčného vlnenia, takže čip na karte nebude mať energiu na fungovanie.

 

Pred použitím karty je v balíku nejaký návod na použite a inštruktáž pri manipulovaní s ňou?

Priamo na karte je obrázok, ako sa karta používa, jej najideálnejšie umiestnenie a tiež v akej polohe karta nefunguje. Takisto je na každej PS karte vytlačené aj patentové číslo. Taktiež si majitelia tejto karty môžu prečítať všetky informácie na našej webovej stránke.

 

Akými cestami máte v pláne distribuovať tento nový produkt?

Momentálne sme v rokovacom období s niekoľkými slovenskými a českými bankami, s ktorými sa snažíme dohodnúť na zakomponovaní nášho produktu do jednotlivých „balíkov“, ktoré ponúkajú zákazníkom. Samozrejme, kartu si môže objednať ktokoľvek aj na našej stránke, dokonca je možné navrhnúť si vlastnú kartu s akýmkoľvek motívom. Musí však na nej ostať všetko potrebné. Zakúpenie takejto karty nie je veľká finančná položka, napriek tomu dokáže zabrániť možným veľkým finančným stratám.

 

Ako dlho už používajú majitelia platobných kariet bezpečnostné karty v krajine jej pôvodu, teda v Anglicku? V ktorých krajinách okrem Anglicka je karta najpoužívanejšia?

Vo Veľkej Británii sa karta používa už takmer päť rokov a čím ďalej, tým viac je po tomto produkte väčší dopyt. Najviac je používaná bezpečnostná karta v severných krajinách ako Nórsko a Holandsko. Keďže Európa sa chystá zaviesť v čo najväčšej možnej miere bezhotovostný styk, predpokladám, že tento a podobné produkty majú budúcnosť.