Spoločnosť BMW Slovenská republika rozvíja spoluprácu so slovenským občianskym združením Ukrainska spilka

Spoločnosť BMW Slovenská republika rozvíja spoluprácu so slovenským občianskym združením Ukrainska spilka
a venovala združeniu 150 000 eur na pomoc deťom evakuovaným z Ukrajiny.
 
„Veríme, že aktivitami pomoci nášmu susedovi sa celá slovenská spoločnosť stane silnejšou, stabilnejšou, ekonomike sa pridá dodatočná hodnota a podporí sa rešpekt a tolerancia. Integračné programy v týchto ťažkých a tragických časoch konfliktu sú prínosom pre Slovensko,” povedal Oliver Rademacher, generálny riaditeľ spoločnosti BMW Slovenská republika.
 
Cieľom spolupráce organizácie Ukrainska spilka (Ukrajinský spolok) a BMW Slovenská republika je systémová pomoc deťom z Ukrajiny nielen v Žiline. Aj vďaka tomuto projektu sa môžu prijímať ohrozené deti z Ukrajiny aj s ich rodičmi, ako aj poskytovať im výchovnú a psychologickú podporu a pomáhať im pri integrácii do slovenskej spoločnosti. Spolupráca je dlhodobejšia a už prebiehajúce aktivity sú rozdelené na roky 2022 - 2023.
 
 
BMW Group spolupracuje od začiatku konfliktu s organizáciami participujúcimi na riešení tejto humanitárnej krízy. Po venovaní jedného milióna eur medzinárodnému Detskému fondu UNICEF na začiatku roka 2022, smerovali ďalšie významné tranže pomoci priamo Poľsku, Maďarsku, Rumunsku a Slovensku, teda krajinám, ktoré ležia na hraniciach s Ukrajinou.
 
 
Spoločnosť BMW Slovenská republika venovala 150 000 eur organizácii Ukrainska spilka (Ukrajinský spolok), ktorá pomáha utečencom z Ukrajiny a pôsobí nielen v Žiline. Podpora umožňuje realizovať aktivity zamerané na dlhodobú pomoc obetiam vojny, ako aj na pomoc pri príprave nových miest pre deti v núdzi, či integrácii detí a ich prevažne matiek do slovenskej spoločnosti. Súčasťou aktivít je aj podpora špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb a odborná psychologická, pedagogická a zdravotná starostlivosť.
 
 
 
„Nebolo ľahké vybrať len jeden projekt z iniciatív po celom Slovensku. Ukrainska Spilka nás presvedčila svojím úsilím a zapojením prakticky od prvého dňa konfliktu. Tak isto ich flexibilitou v pokrývaní sa potrieb utečencov, ktoré sa v priebehu mesiacov vyvíjali. A v neposlednom rade ich ľudským nadšením a ukážkou, že významné projekty pomoci existujú aj mimo hlavného mesta“, uviedol Oliver Rademacher, generálny riaditeľ BMW Slovenská republika.
 
 
 
„Keď sme sa deň po vypuknutí konfliktu rozhodli pomôcť rodinám našich kolegov z Ukrajiny, nepredpokladali sme, že rozsah pomoci bude napokon tak veľký. Spoločnými silami (zapojili sa dobrovoľníci, jednotlivci i firmy) sa nám podarilo vytvoriť bezpečie pre viac ako 2000 ľudí, ktorí využili doposiaľ možnosť krátkodobého ubytovania, ďalším 1300, najmä deťom s mamami sme našli dlhodobé ubytovanie v súkromí a materiálnu pomoc sme poskytli takmer 5000 ľuďom,” hovorí investor a podnikateľ Milan Dubec, zakladateľ Camp Žilina a Ukrajinskej spilki a pokračuje, “Podpora BMW Slovenská republikapokračuje v čase, kedy záujem o ukrajinské rodiny nie je až tak intenzívny, ako to bolo v prvých mesiacoch vojny. O to viac si iniciatívu tejto spoločnosti vážime. Vďaka nej môžeme ďalej pokračovať v našich aktivitách, ktoré smerujú k lepšej a rýchlejšej integrácií ukrajinských rodín, ktoré sa rozhodli zostať žiť na Slovensku. Ich prítomnosť totiž v spilke vnímame ako veľkú príležitosť pre slovenskú spoločnosť.”
 
 
„Som hrdý, že sa pripájame k desiatkam tisícom ľudí, ktorí organizujú podporu pre Ukrajinu. Mnohí obyvatelia Slovenska sú taktiež odhodlaní pomáhať a ukazujú, aká dôležitá je pre nich zodpovednosť za druhých. Táto starostlivosť o iných ľudí je prirodzená aj pre nás ako spoločnosť. A je dôležité v pomoci neustať a pokračovať ďalej. Rozhodnutím spolupracovať so žilinskou organizáciou Ukrainska spilka chceme spoločne zaistiť bezpečnosť a podmienky pre deti evakuované z Ukrajiny, aby sa mohli čo najskôr vrátiť do normálneho života. Veríme, že sa celá slovenská spoločnosť sa stane silnejšou, stabilnejšou, ekonomike sa pridá dodatočná hodnota a bude sa podporovať rešpekt a tolerancia. Integračné programy v týchto ťažkých a tragických časoch konfliktu sú prínosom pre Slovensko,” povedal Oliver Rademacher, generálny riaditeľ spoločnosti BMW Slovenská republika.
 
 
 
Ukrainska spilka s podporou BMW Slovenská republika od leta tohto roka zorganizovala jazykové kurzy, ktorých sa zúčastnilo približne 850 záujemcov o štúdium slovenského jazyka, pričom 80 percent tvorili ženy. Slovenčinu vyučujú lektori s pedagogickým vzdelaním zameraní na výuku jazyka a so skúsenosťami z práce s cudzincami. Organizácia taktiež pripravuje a realizuje jazykové školenia a doučovanie pre ukrajinské deti priamo na základných školách, ktoré navštevujú.
 
Počas letných prázdnin sa organizácii Ukrainska spilka podarilo zrealizovať aj 5 týždňových turnusov letného denného tábora, ktorých sa zúčastnilo viac ako 300 detí, pričom 90 percent tvorili deti z Ukrajiny. V rámci táborového života si hravou formou rozširovali slovnú zásobu, tvorili, športovali, spoznávali sa a nachádzali si nových kamarátov.
 
 
 
Ukrainska spilka okrem toho prevádzkuje Hračkárnicu, čo je klubovňa pre ukrajinské a slovenské deti a mamy, ktorá vznikla v spolupráci s organizáciami ako UNICEF a Škola dokorán. Usporadúvajú sa tu školenia a semináre a zároveň ide o miesto pre socializáciu a komunitné aktivity. V spolupráci s Ligou za duševné zdravie poskytujú terapiu prostredníctvom skupinových aktivít, ako aj práce v teréne a taktiež zabezpečujú opatrovanie detí do 3 rokov.
 
 
 
V kancelárii na žilinskej Poštovej ulici poskytujú poradenstvo, pomáhajú záujemcom s hľadaním práce, organizujú komunitné aktivity a poskytujú humanitárnu pomoc.
 
Ukrainska spilka nadväzuje svojimi aktivitami na Camp Žilina, ktorý zabezpečuje ubytovanie pre ľudí prichádzajúcich z Ukrajiny. V prípade zhoršenia humanitárnej situácie sú v plnej kapacite pripravení poskytnúť ubytovanie až 310 záujemcom.
 
 
 
„V spoločnosti BMW Group pracujú bok po boku ľudia z takmer všetkých krajín a len v samotnom hlavnom závode v Mníchove je to viac ako 70 národností, vrátane občanov Slovenska. Naša sila sa skrýva v rozmanitosti. Sami sme vo všetkých 31 výrobných a montážnych závodoch v 15 krajinách každodennou ukážkou mierového spolužitia. Podporujeme aj celosvetový voľný obchod, pretože spája ľudí a vedie k pokroku a prosperite vo všetkých regiónoch. Naša globálna spoločnosť to dokazuje už roky,” uzatvára Oliver Zipse, predseda predstavenstva  spoločnosti BMW Group.
 
 
 
zdroj: BMW GROUP SK