Nadácia Volkswagen Slovakia predstavuje nový projekt

26.07.2016 10:53

Nadácia Volkswagen Slovakia prináša novú formu podpory pre detské domovy a domovy sociálnych služieb. Vďaka dlhodobému projektu „S Nadáciou v pohybe“ môžu uvedené zariadenia bezplatne získať na šesť mesiacov automobil. Aj týmto spôsobom Nadácia pokračuje v rozširovaní aktivít v sociálnej oblasti po celom Slovensku.

  • Podpora pre detské domovy a domovy sociálnych služieb na Slovensku
  • Zapožičanie vozidla na dobu pol roka
  • Prvé dva domovy sú už „S Nadáciou v pohybe“
Nadácia Volkswagen Slovakia sa v rámci vytýčených oblastí podpory zameriava aj na detské domovy, domovy sociálnych služieb a ostatné zariadenia pre zdravotne znevýhodnené osoby. „Denný režim zariadení poskytujúcich opateru deťom i dospelým je vo väčšine z nich plne vyťažený širokou škálou činností – od nakupovania, cez zabezpečenie spojenia medzi viacerými budovami toho istého zariadenia, návštevy lekárov až po voľnočasové aktivity. Automobil pre mnohé z nich predstavuje nevyhnutnosť, ktorú si však často bez pomoci iných nedokážu zadovážiť,“ vysvetľuje Katarína Mariňáková z Nadácie Volkswagen Slovakia.
 
Nadácia Volkswagen Slovakia spustila v apríli nový projekt „S Nadáciou v pohybe“ zapožičaním prvého automobilu. Získal ho detský domov v Košickej Novej Vsi, ktorý sa dlhodobo aktívne zapájal do mnohých projektov organizovaných Nadáciou. Riaditeľke detského domova Ivete Lumtzerovej kľúč slávnostne odovzdal predseda správnej rady Nadácie Eric Reuting. „O projekte sa dozvedeli naši vychovávatelia a deti na základe informácií na internetovej stránke Nadácie. Tešíme sa z úspechu, ale najmä z toho, že auto môže slúžiť trom rodinným domom nášho detského domova vzdialenejším od Košíc,“ povedala Iveta Lumtzerová. Nový Volkswagen up! pravidelne vyráža na cesty medzi jednotlivými bunkami detského domova rozmiestnenými po okolitých dedinách a pomáha ich obyvateľom. Video z odovzdania prvého automobilu nájdete tu. Na začiatku júna Eric Reuting vyžreboval druhý detský domov, ktorému bude na pol roka zapožičané vozidlo. Stal sa ním najväčší detský domov na Slovensku – Detský domov „Lienka“ vo Veľkých Kapušanoch.
 
Do nového projektu sa môžu zapojiť všetky zariadenia, ktoré splnia stanovené podmienky projektu a odošlú žiadosť o účasť na projekte v podobe online formulára. Podmienky projektu a online formulár sú zverejnené na internetovej stránke Nadácie. Ďalší podporený subjekt bude vyžrebovaný v októbri 2016.
Bližšie informácie o ďalších projektoch Nadácie a možnostiach získania grantu nájdete na www.nadacia-volkswagen.sk.
Nadácia Volkswagen Slovakia je verejnoprospešná nadácia. Už ôsmy rok aktívne pôsobí na Slovensku. Cielene sa snaží o spoluvytváranie „moderného priestoru pre život“ v uvedomelej spoločnosti. Ťažiskom jej programov je oblasť výchovy a vzdelávania. Podporuje inovatívne vzdelávacie projekty a svoj dôraz kladie na vzdelávanie mladých ľudí. Každoročne tiež realizuje kreatívne projekty pre detské domovy.

 

Fotogaléria: Nadácia Volkswagen Slovakia predstavuje nový projekt

Záznamy: 13 - 15 zo 15
<< 1 | 2 | 3 | 4